[CA ES]

Evitem els riscos

Cada any a l'Estat Espanyol es produeixen més de mig milió d'accidents greus i mortals. Aquests accidents constitueixen un cost molt elevat no solament per l'accidentat sinó també per l'empresa i tota la societat en general. és a partir d'aquí que sorgeix la prevenció de riscos laborals, no solament com a obligació (LLPRL31/95), sinó com a necessitat d'assegurar als treballadors una feina sense cap risc.

Seguretat Laboral

Et donem l'assessorament tècnic necessari per tal d'evitar els accidents a la teva empresa.

Ergonomia i Psicologia

Estudiem i avaluem a totes aquelles condicions idònies per assegurar la millor adaptació entre els treballadors i les seves condicions laborals.

Higiene Industrial

Avaluem els contaminants als quals podem estar exposats per tal d'evitar les malalties professionals.

Vigilància de la Salut

Detectem els signes de malalties derivades del treball per tal de prendre les mesures pertinents per reduir-ne els seus efectes a la salut dels treballadors.

Altres serveis

Oferim els serveis complementaris de formacions, consultoria i estudis específics.

[ Actualitat ]