[CA ES]

[ Actualitat ]
15
MAI

BONUS_INCENTIUS PER A EMPRESES QUE HAN DISMINUIT LA SINISTRALITAT LABORAL

L'objectiu és establir un sistema de "penalitzacions" o "incentius" per a les empreses considerant com un factor determinant la seva sinistralitat laboral.

L'aspecte "penalitzador" per incompliment de les obligacions sobre prevenció de riscos laborals es materialitza en recàrrecs de prestacions econòmiques en cas d'accident de treball i malaltia professional (previst al text refós de la Llei General de la Seguretat Social) i actuacions de ITSS.

L'aspecte relatiu a "incentius" el recull el Reial decret 404/2010, establint les empreses que poden ser beneficiàries d'aquests incentius econòmics, la quantia, el finançament i el procediment de sol·licitud.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/accidents_i_malalties/bonus_malus/

Nosaltres sabem com ajudar-te a tramitar-ho, no ho deixis escapar, el teu esforç per a fer les coses ben fetes, ha de ser recompensat.