[CA ES]

[ Actualitat ]
01
JUL

ASPECTES RELLEVANTS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS

Cal que l’empresa notifiqui a Eix Prevenció qualsevol canvi en el nombre de treballadors, activitat, canvi substancial, nous processos o maquinària, etc.

*Cal que els treballadors nous rebin una formació inicial específica pel lloc de treball. La formació s’actualitza periòdicament, aproximadament cada 2 anys, per a tots els treballadors de l’empresa.

*Cal que tots els treballadors rebin els EPI (Equips de Protecció Individuals) necessaris per la tasca que realitzen i d’acord amb els riscos del seu lloc de treball. També han de firmar el document d’entrega que trobareu a la nostra carpeta o us farem arribar per mail.

*Cal proposar als treballadors la revisió mèdica laboral, i ells poden decidir si la passaran o no, excepte en casos en que la feina sigui de risc, en els quals és obligatòria. Han de firmar el consentiment mèdic que trobareu a la nostra carpeta o us farem arribar per mail.

Cal notificar-nos qualsevol accident laboral ja que hem d’elaborar un informe per determinar les causes i evitar repeticions.

*Cal notificar prèviament a la incorporació qualsevol treballador sensible: menor d’edat, discapacitat, ETT, etc. També se’ns ha de notificar treballadores en situació d’embaràs o lactància.

D’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals