[CA ES]

[ Ergonomia i Psicosociologia ]

L'Ergonomia permet adaptar el treball a les capacitats i possibilitats de la persona.
La Psicosociologia estudia els factors d'organització i polítics propis de l'empresa que poden afectar la salut de les persones

Les tasques que es porten a terme a les empreses són:

  • Avaluacions específiques
  • Estudis manipulació de càrregues
  • Estudis de postures de treball
  • Estudi moviments repetitius
  • Estudis psicosocials
  • Formació específica.
  • ...