[CA ES]

[ Higiene Industrial ]

La Higiene Industrial estudia i analitza les condicions ambientals dels llocs de treball.

Les tasques que es porten a terme a les empreses són:

  • Avaluacions de Riscos higièniques
  • Dissenys i aplicació de programes de mesures ambientals
  • Formacions específiques


Les avaluacions higièniques comprenen les avaluacions d'agents físics, químics i biològics. Alguns dels estudis més freqüents que es porten a terme són:

  • Estudi de soroll
  • Estudi de vibracions
  • Estudi de radiacions
  • Estudi d'il·luminació
  • Estudi de partícules en pols a l'ambient
  • Estudi de productes químics específics
  • ...