[CA ES]

[ Vigilància de la Salut ]

La Vigilància de la Salut és la part mèdica en la prevenció, la qual ens permet identificar els problemes de salut dels treballadors i avaluar-ne les intervencions preventives.

  • Revisions mèdiques